wydarzenia bieżące

Ruda Śląska, 3 listopada 2018 Ślonzoki Razem

Oświadczenie

Ślonzoki Razem wyrażają nieograniczoną wolę współpracy
z Śląską Partią Regionalną, Ruchem Autonomii Śląska, Związkiem Górnośląskim przy wszelkiego rodzaju działaniach.
Każdorazowe działanie wspólne wymaga uzgodnienia warunków tych działań na piśmie
z opublikowaniem w mediach celu i programu uzgodnionych działań i skróconego protokołu rozmów.
Z wyrazami szacunku
podpisano: Leon Swaczyna – przewodniczący