O nas

Cele partii Ślonzoki Razem wyznaczają dobro, pomyślność i rozwój Ślązaków i Śląska.

Partia prowadzi działalność we wszystkich dopuszczalnych prawnie formach organizacyjnych i prawnych a w szczególności prowadzi działalność: polityczną, społeczną, kulturalną, wydawniczą, oświatowo–wychowawczą, informacyjną.

     Leon Swaczyna – juże dwadziścia lot durś aktywnie działo za ślůnskom tożsamościom, ślůnskom godkom a autonomiom naszego hajmatu. Godnij jak 10 lot boł we forsztandzie RAŚ-a. Yntllś jednako przīszeł ku tymu, co RAś idzie po złyj sztrece, kierom nikaj dońś niy idzie. Pomiarkowoł, co o richtig ślůnskie sprawy muszom sie dopominać ci, kierzy mianujom sie Ślonskom nacyjom. Skirz tego co we cołkij Europie autonomie majom ino te regiony, we kierych żyjom autochtony, kiere dopominają się swoich praw.

      Dariusz Dyrda – redachtur i właściciel Ślůnskigo Cajtunga, kiery adresowany je do ślůnskij nacyje. Autor piyrszego poryncznika nauki godki „Richtig Gryfno Godka” a teatralnych komedyj po ślůnsku a o Ślůnsku. Propagator historie Ślůnska ze kieryj jasno wyniko, co Ślůnzoki som nacyjom osobnom od Polokůw, Niymcůw a Czechůw.

      Witold Berus – urodzony w 1959 roku. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1988r. ASP w Katowicach. Od 1989 jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Artysta malarz, mieszkaniec Zabrza. Brał udział w wielu prestiżowych wystawach i konkursach plastycznych zdobywając na nich nagrody. Pomysłodawca Międzynarodowego Festiwalu Rysowania, który odbywa się już od 21 lat. Zorganizował samodzielnie (bez budżetu miejskiego) 4 międzynarodowe interdyscyplinarne wystawy plastyczne: Wskrzeszenie, Wskrzeszenie 2, Niepohamowanie, Zadośćuczynienie. Znalazł się w prestiżowym wydawnictwie: „Artyści Zabrza”. Chętnie uczestniczy jako juror w licznych konkursach plastycznych organizowanych na terenie Zabrza. Obecnie podjął się zdobycia tytułu doktora sztuk plastycznych i jest w trakcie przewodu doktorskiego. Oprócz działalności plastycznej udziela się społecznie, jest przewodniczącym Rady Dzielnicy Centrum Północ w Zabrzu z którą zorganizował już 2 festyny rodzinne. W 2008 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury, a w 2012 roku Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za promowanie sztuk plastycznych. W 2015r. w wyborach do Senatu RP uzyskał 17tys. głosów.