Nasze dane

Adres siedziby partii Ślonzoki Razem
41-506 Chorzów, Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 46
www.slonzokirazem.com

  • Do Sądu Okręgowego w Warszawie dokumenty rejestracyjne wpłynęły 23.08.2017r.
  • 25 maja 2018r Sąd postanowił wpisać partię Ślonzoki Razem do ewidencji partii politycznych.
  • 07 czerwca 2018 dokonano wpisu do rejestru.
  • 09 lipca uzyskaliśmy NIP 627 275 79 38
  • Konto bankowe założone w dniu: 11. 08. 2018r.

W związku z zainteresowaniem podajemy nr konta bankowego partii Ślonzoki Razem
Bank – BGŻ BNP PARIBAS, nr konta:

 
58 1600 1462 1876 2421 6000 0001

UWAGA
Na konto przyjmowane będą tylko przelewy zawierające nr PESEL wpłacającego.
W przypadku braku nr PESEL wpłaty będą zwracane na koszt wpłacającego jest to
podyktowane tym, że na konto partii w Polsce (podobno) nie może wpłacać żaden
podmiot czy osoba nie będąca obywatelem polskim.