Dołącz do nas

Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) partia Ślonzoki Razem informuje, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest partia Ślonzoki Razem z siedzibą w 41-506 Chorzów Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 46.
  • Celem zbierania Państwa danych osobowych jest zarejestrowanie w partii Ślonzoki Razem i prowadzenie przez partię działalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane członkom organów statutowych partii Ślonzoki Razem i organom terenowym prowadzącym działania na obszarze obejmującym podane w deklaracji członkowskiej miejsce zamieszkania.
  • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do skargi do organu nadzorczego.
  • W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kierując w tej sprawie wniosek na adres:
  • 41-506 Chorzów Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 46, przy czym wycofanie zgody będzie równoznaczne z wyrejestrowaniem z partii Ślonzoki Razem.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, wykreślenia z listy członków partii Ślonzoki Razem lub w sytuacji wyrejestrowania partii Ślonzoki Razem z ewidencji partii politycznych.