Cele partyjne Ślonzoki Razem wyznaczajōm dobro, pomyślnoś
i rozwuj Ślōnzokōw i Ślōnska

nasze cele polityczne

Cele partii Ślonzoki Razem wyznaczają dobro, pomyślność i rozwój Ślązaków i Śląska.

Jakie są nasze cele polityczne?

Nasz cel polityczny jest dalekosiężny. Będziemy dążyć do prawdziwego rozbudzenia śląskiej tożsamości etnicznej, powszechnego poczucia narodowości śląskiej, zarówno wśród autochtonów, jak i imigrantów z Polski i ich przybyszy. Dopiero istnienie mocnej, świadomej swoich celów narodowości śląskiej, pozwoli stawiać dalsze postulaty polityczne. Na dziś dzisiejszy nie chcemy wyrokować, czy tym celem będzie współrządzenie oboma górnośląskimi województwami i silna reprezentacja Ślōnzoków (nie Ślązaków) w polskim sejmie, czy autonomia, czy niepodległa Republika Śląska. Bo my chcemy być wyrazicielami woli narodowości śląskiej.


Kim są nasi liderzy?

Liderami będą Ci, którzy wskażą najlepsze kierunki realizacji tych celów. Otwieramy się na ludzi młodych. Obecnie wśród naszych liderów jest Lyjo Swaczyna, który w wyborach do senatu w 2015 roku dostał w swoim okręgu (z komitetu Ślonzoki Razem niemal 30 procent głosów, rywalizując jak równy z równym z kandydatami PO i PiS oraz ich potężnymi sztabami wyborczymi; redaktor naczelny „Ślůnskigo Cajtunga” Dariusz Dyrda, który w wyborach do senatu 2011 roku przegrał nieznacznie tylko z wicepremier Elżbietą Bieńkowską (twarzą ogólnopolskiej kampanii rządzącej PO); Jerzy Bogacki – Prezes Fundacji Silesia, który udowadniał w wyborach na prezydenta Chorzowa, że jest mocnym kandydatem, współorganizator Gali “Gŏdōmy po ślōnsku”; Andrzej Roczniok, który był radnym i członkiem Zarządu Miasta Zabrze, wpisał język śląski na listę języków świata, redaktor naczelny Ślōnski Nacyji i wydawnictwa Narodowa Oficyna Śląska, kieruje Związkiem Ludności Narodowości Śląskiej; Witold Berus, który również dostał dobry wynik w ostatnich wyborach senackich, prowadzi Międzynarodowy Festiwal Rysowania, zdobywca wielu nagród za namalowane obrazy, obecnie doktoryzuje się; i wielu innych. Ale – powtarzamy – to nasi liderzy na dziś. Być może za kilka miesięcy, na kongresie, nasi członkowie wskażą zupełnie innych liderów. Co u nas nie wywoła trzęsienie ziemi – bo my jesteśmy partią idei, nie stołków.

Jak wygląda nasze zaplecze intelektualne? Czy mamy jakieś think-tanki po swojej stronie?

Think-tank to angielskojęzyczna nazwa dla grupek kawiarnianych intelektualistów, którzy umieją tylko gadać. Nie jesteśmy angielscy, jesteśmy śląscy. Ale wśród naszych doradców są naukowcy, od profesora prawa po doktora astronomii amerykańskiego instytutu. Kożdy z nich poradzi godać po ślōnsku! Współpracują z nami naukowcy z Polski i z zagranicy, są wśród nich językoznawcy, wykładowcy nauk technicznych, muzycy, malarze itd.

Jakie są nasze cele na najbliższe wybory?

Proste, prozaiczne. Chcemy sprawdzić, czy owe cele polityczne zyskają poparcie Ślązaków. Jeśli przy tej okazji zdobędziemy mandaty do sejmiku woj. śląskiego czy rad powiatów, będzie to tylko dowód, że prawidłowo cele polityczne zdefiniowaliśmy.
Jakie są nasze plany na struktury w województwie opolskim?

Na chwilę obecną żadne. Zależy od relacji z mniejszością niemiecką. Jeśli uda się nam zawrzeć trwały sojusz, oni będą stanowić część naszej formacji w tych terenach, gdzie deklaracji czysto śląskich jest mniej niemieckich, zaś tam, gdzie niemieckie stanowią większość, my będziemy wspierać ich. Jeśli do sojuszu nie dojdzie, będziemy tworzyć struktury także na zachodniej części Górnego Śląska, w obecnym województwie opolskim. I znów, wolimy mówić o powiatach niż województwach, bo dla nas obecny podział na województwa dzielące Górny Śląsk – jest tymczasowy.

Jakie mamy plany wsparcia śląskiej mowy na poziomie samorządu?

Po pierwsze, przykro nam, że musimy odpowiadać po polsku, gdyż w niej zadano pytania, bo nasze dokumenty programowe powstają po śląsku, nasze protokoły z zebrań też. To jest nasz język podstawowy, język serca. Język polski traktujemy jako język obcy w którym dane nam było kończyć szkoły! Jednym z naszych priorytetów jest popularyzacja ślōnskij godki. I dla niej jesteśmy zawrzeć sojusz z każdym, byleby trafiła ona do szkół, urzędów itd. To Roczniok wpisał ślōnsko godka na listę języków świata równo 11 lat temu, to Dyrda i Roczniok wydają gazety i książki po Śląsku. To oni są pionierami i za nimi idą inni.

Ile osób w komitecie założycielskim pochodziło z województwa opolskiego?

Nie badamy. Wszyscy są z Górnego Śląska. Dla nas podział naszego HAJMATu na polskie województwa jest sztuczny. My tego podziału nie uznajemy. Górny Śląsk jest przecież również w Republice Czeskiej. To nasi przodkowie nie zmieniali miejsca zamieszkania a musieli podawać wciąż różne państwa zamieszkania. Podobnie ma się sprawa z przynależnością do diecezji.

Czy przewidujemy wsparcie dla kultury śląskiej?

Wyłącznie dla śląskiej! Dariusz Dyrda i Andrzej Roczniok są wydawcami czasopism i książek, Witold Berus jest artystą malarzem, to już mówi samo za siebie.
Jaki jest nasz stosunek do deklaracji narodowości śląskiej?

W zasadzie nie wykluczamy, że w naszej partii znajdą się ludzie deklarujący inną narodowość, ale zasadniczo dla nas Ślōnzok oznacza osobę deklarującą narodowość śląską. Niekoniecznie etnicznie śląską.

W jakim języku jest nazwa naszej partii?

W naszym. Po ślōnsku! Pragniemy zwrócić uwagę, że w języku tym słowo Razem jest dwuznacznie. Z jednej strony jest tożsame
z polskim Razem, z drugiej jest odpowiednikiem polskiego „niebawem” ,”wkrótce”. I ta dwuznaczność nie jest przypadkiem! Sprawdziła się ona w czasie ostatnich wyborów do Senatu RP i bardzo się ludziom podobała, dlatego że jest to nazwa jednocząca bez patrzenia, kto skąd przychodzi.

nasi liderzy


Lyjo Swaczyna, który

w wyborach do senatu

w 2015 roku dostał w swoim okręgu (z komitetu Ślonzoki Razem niemal 30 procent głosów, rywalizując jak równy

z równym z kandydatami PO i PiS oraz ich potężnymi sztabami wyborczymi

Swaczyna Leon

Przewodniczący

Był radnym i członkiem Zarządu Miasta Zabrze, wpisał język śląski na listę języków świata, redaktor naczelny Ślōnski Nacyji
i wydawnictwa Narodowa Oficyna Śląska, kieruje Związkiem Ludności Narodowości ŚląskiejRoczniok Andrzej

Sekretarz

Prezes Fundacji Silesia, który udowadniał
w wyborach na prezydenta Chorzowa, że jest mocnym kandydatem, współorganizator Gali “Gŏdōmy po ślōnsku”

Bogacki Jerzy

Wiceprzewodniczący

Dostał dobry wynik
w ostatnich wyborach senackich, prowadzi Międzynarodowy Festiwal Rysowania, zdobywca wielu nagród za namalowane obrazy, obecnie doktoryzuje się

Berus Witold

Wiceprzewodniczący

Lider Naszego Wspólnego Śląskiego Domu. Startował do Sejmu RP w 2015 z Komitetu Wyborczego Wyborców Korwin-Mikke
Pustelnik Adam

członek Rady

 Kolejarz, lider Związku Ludności Narodowości Śląskiej, uczestnik Górnośląskiego Okrągłego Stołu
Andrzej Sojka

członek Rady